Liên hệ

Tìm các địa điểm gần nhất đến địa chỉ của bạn hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi để biết thêm chi tiết về bất kỳ sự kiện nào bạn quan tâm.

  • Địa chỉ


   Lũng Đông 2, Đằng An, Hải An, Hải Phòng
  • Số điện thoại

  • email


   Lũng Đông 2, Đằng An, Hải An, Hải Phòng
  • website


   eventticket.vn